Posts Tagged ‘personlig utveckling’

Ett kreativt förhållningsätt? del1

Är du kreativ, eller är du en sån som ständigt affirmerar orden: ”Jag har aldrig några bra idéer ” ?

Många tror att man antingen är kreativ eller så är man det inte. Men kreativt tänkande behöver inte vara ett låst läge. Snarare är det kopplat till ett medvetet val. En tillåtande inställning.

Våra hjärnor är så fantastiska (och faktiskt ganska lättlurade) . Både du och jag kan få hjärnan att tänka och tro på nya sanningar med ganska lite övning. Om du är en person som ser på dig själv som icke kreativ, kan du med ganska enkla medel ändra på detta. Det lustiga med hjärnan är att den tror på det som den ser dig göra. Det betyder att om du vill skapa en ny sanning för hjärnan behöver du agera som om den nya sanningen redan var sann!  Det handlar om medvetenhet. Att medvetet inta ett kreativt förhållningssätt .

Kreativitet är öppenhet för förändring.

Det betyder att: Oavsett hur det känns att tänka på förändringen, så gör man det i alla fall. Rädslor hos oss människor är naturligt. De kan komma till uttryck i obehag, ångest ,irritation ,frustration ,ilska osv. Det är mänskligt och OK. Men, om man har en önskan att öppna upp för kreativitet behöver rädslorna identifieras, accepteras och sättas åt sidan.

Kreativitet är nyfiken

I kreativitet bor nyfikenhet. Jag kan lätt tänka på några kreativa personer i min närhet som ständigt är på jakt efter det nya. De verkar liksom insupa nyheterna som om det vore friskt vatten i en öken. Kreativitet handlar om ett sökande. Att ständigt söka djupare, bredare, närmare eller längre bort. Var finns utvecklingspotentialen? Hur kan jag ta detta ett steg till?

Kreativitet är att inte nöja sig med den första idén.

Ett misstag som ofta dödar kreativa processer är att den som knäcker den första idén tror sig äga den. (Och är villig att försvara den med sitt liv!) Men, den första idén är sällan den bästa. Snarare är den bara en flasköppnare för det som komma skall. Därför behöver den kreativa processen vara prestigelös, lekfull och fortskridande.

Kreativitet är inte utvärdering

En vanlig kreativitetsdödare är utvärderingen. Den sker inom oss på en millisekund, innan vi ens hunnit blinka. Vi är specialister på att utvärdera, det är en av våra stora gåvor. Utvärdering av potentiella faror har vi med oss evolutionärt och det är en egenskap som skyddar oss. MEN, det är en kreativitetsdödare.

Övning: Vill du öva dig i ett kreativt förhållningssätt?

Betänk följande: Hur skulle du kunna disponera ditt hem annorlunda? Om inget utrymme i ditt hem fick användas till det som det används för idag, vad blir då möjligt? Vad gör med ditt kök eller ditt badrum när de får andra användningsområden?

Lycka till !